K. K. TOZLU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Mobirise

Kuru Kimyevi Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri
A, B ve C sınıfı yangınlarla mücadele etmek için ön mühendisliği yapılmış esnek dizayn ve montaj kolaylığı ile total fooding-hacim koruma ( kapalı hacim için) ve local application-bölgesel ( açık alanlar için) koruma yöntemlerinde uygulanabilen bir sistemlerdir. Kuru kimyevili söndürme sistemi, gazlı ve sulu söndürmeye göre daha etkili ve ucuz bir sistemdir. Etkili olduğu geniş bir kullanım alanı vardır. Tasarımı-montajı-devreye alınması ve bakımı kısa süreler gerektiren zahmetsiz sistemlerdir.

Özellikleri
A, B ve C sınıfı yangınlarda çok etkilidir. Yüksek akışkan katsayılı, su ile karışım yapmayan ve söndürme sırasında toksit ürünler oluşturmayan bir söndürücüdür. Yapılan testlerde, CO2 gazlı söndürme sistemine göre 2 kez , sulu söndürme sistemine göre 4 -5 kez daha etkili olduğu belirlenmiştir. Uygulama Alanları
* Gaz Dolum Alanları,* Endüstriyel Taşıtlar,* Mekanik Odalar,* Alev alabilir Sıvı Depoları,* Boya Kabinleri,* Konveyör – Bant Sistemli Boya Fırınları ve Kurutma Tesisleri,* Yanıcı Parlayıcı Madde İmalat Alanları, ve Proses Hatları,* Rafinerilerde Bazı Üretim Sahaları,* Helikopter İniş Platformları (Heliped) ,* İlaç, Gıda, Baskı ve Plastik Sanayi Tesisleri ,* Kimya, Boya, Lastik ve Plastik Sanayi Tesisleri,* Jeneratör Odaları,* Pompa Odaları,* Pano Odaları,* Trafo Odaları. Nasıl Söndürüyor?
Kuru kimyevili sistemler yangın sırasında oluşan kimyasal reaksiyon zincirini kırarak tutuşmayı durdurur ve buna ek olarak yanan maddelerin üzerinde bir tabaka oluşturarak alevlerin hava ile temasını keser. Hacim koruma yönteminde tüm hacme boşalan kuru kimyevi, ortamda yanmanın devam edemeyeceği bir atmosfer oluşturur. Kısmi koruma yöntemiyle korunan sıvı yangınlarında, yanıcı sıvı ile etkileşime girerek yüzeyde sabunsu bir katman meydana getirir ve sıvının alevlenmesini engeller. Yanıcı ortam üzerinde oluşan bu tabaka aynı zamanda yüzeylerin soğumasını da sağlar.
Nasıl Devreye Giriyor?
Yangın durumunda, algılama hattından gelen mekanik veya elektrikli uyarımla boşaltma düzeneği, itici gaz kartuşunun ağzındaki zarı delerek gazın tetikleme hattına dolmasını ve gazın basıncıyla pnömatik tetikleyicilerin kuru kimyevinin bulunduğu tüplerin vanalarını açmasını sağlar. Tüplerde kuru kimyevi azot gazı ile basınçlandırılmış bir şekilde depolanmıştır. Vananın açılmasıyla basınçlandırılmış olan kuru kimyevi boşaltma hattına dolarak püskürtücülerden ortama boşalır.Sistem tamamen otomatik, pnömatik ve / veya el ile (manuel olarak) devreye girebilir.Sistemin devreye girmesi ile, aksesuarlarına bağlı olarak: fanların durdurulması, cihazlara veya ortama elektrik akımının verilmesinin önlenmesi, çeşitli giriş / çıkışların kapatılması, gaz girişlerinin kapatılması, sesli ve görsel alarm verilmesi ve buna benzer işlemler gerçekleştirilebilir.
Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Diğer söndürme sistemlerinin doğaya, insana ve ekipmanlara verdiği zararlar göz önüne alındığında zararlı etkileri oldukça düşük olan bu sistemlerin kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:* Sisteme zarar verebilen kimyasal bileşkeler oluşturma riskine karşın farklı tipteki kimyevilerle karışım yapılmamalıdır.* Kuru kimyevinin kendisi paslanmaya sebep olmaz ancak çok nemli ortamlarda kullanıldığında kısa sürede temizlenmezse paslanma etkisi yapabilmektedir.* Kısa sürede temizlenmezse, hassas yüzeylerde aşındırıcı etkileri gözlenebilir.* İçeriğinde serbest oksijen radikalleri bulunan kimyasalların ( örn. Selüloz nitrat ) söndürülmesinde kuru kimyevili sistemler etkili değildir.* Metal yangınlarında ( örn. Potasyum, Titanyum, Zirkonyum gibi ) etkili bir yöntem değildir.* Sıradan yanıcıların içten içe yanmaya ( deep-seated fire ) devam edebildiği ortamlarda kuru kimyevi yüzeyde kalacağı için etkili olmayabilir.* Tozdan etkilenebilecek elektrik kontaklarının açıkta bulunduğu cihazların korunması için kuru kimyevi uygun bir söndürücü olmayabilir.
Nasıl Temizleniyor ?
Ekipmanların özelliğine ve hassasiyetine karşı temizleme işleminin şekli ve aciliyeti belirlenir. Temizleme işlemlerine başlamadan önce tüm elektrik şalterleri indirilmeli, akım kesildiğinden emin olunmalıdır. Buna ek olarak, uygun bir temizlik sağlanması için mahaldeki ekipmanların üretici firmalarından öngördükleri temizlik kriterleri edinilmeli ve uygulanmalıdır. 

>> Ürün ve Hizmetlerimiz'e geri dön <<

© Tüm hakları Çillioğlu Yangın Söndürme ve Güvenlik Sistemleri'ne aittir. 2018
www.panorama-tanitim.com

Built with Mobirise - Click now